Elmalı Mh. 15. Sokak Ömer Lütfi Yalçınkaya İş Merkezi No: 1/3 Muratpaşa - Antalya - TÜRKİYE
Tlf.: +90 242 241 02 90 Fax.: +90 242 241 02 93
info@acrgumruk.com

63 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğine göre, .pdf formatlı Firma Dosyanız herhangi bir Gümrük Müdürlüğü
nezdinde web ortamına aktarıldı ise, sadece ekteki vekaletnamenin yaptırılıp aslının, dosyanızı web
ortamına aktaran müşavir firmanıza gönderilmesi ve müşavir firmanın ise vekaletnameyi web ortamına
aktarıp gümrükten onaylatması gerekiyor.

Firma dosyanız daha önce web ortamına aktarılmadı ise aşağıdaki evrakları hazırlayıp bize göndermeniz
gerekiyor...

GÜMRÜKTE FİRMA DOSYASI AÇILMASI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
BELGELER ASIL VEYA NOTER ONAYLI OLMALI

Oda Sicil Kayıt Sureti (Ticaret ve Sanayi Odasından)
Ticaret Sicil Gazetesi (Kuruluş ve varsa değişiklikler)
Firmanın İmza Sirküleri
Bağlı bulunduğunuz Vergi Dairesinden MÜKELLEFİYET Yazısı
Muhasebecinizin Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesinden MÜKELLEFİYET Yazısı
İmza Sirkülerinde bulunan şahısların Kimlik Fotokopisi
Ekte sunulan VEKÂLETNAME (Vergi daireleri ve numaraları ile süre ay-gün-yıl olarak mutlaka yazılması
gerekiyor)(Önemli: 63 seri nolu Gümrük Genel Tebliğine göre Türkiye çapındaki çalışılan gümrük müşavirliği
firmalarına verilen vekâletname aslının da bize ulaştırılması gerekir.)
Bağlı Bulunduğunuz İhracat Birliği Üyelik Kartı fotokopisi
Firmanızın Kaşesi (Ticaret ve Sanayi Odasında gerekli oluyor)
Vekaletname indirmek için tıklayınız.